agregat tynkarski szkolenie

Uprawnienia

 • możliwość pracy przy agregacie tynkarskim

Zaplecze sprzętowe

W ramach szkolenia na operatora agregatu tynkarskiego do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • agregat tynkarski
 • dysze

Oferty pracy

szkolenie na agregat tynkarski dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • pracach wykończeniowych

Organizacja

Szkolenie na operatora agregatu tynkarskiego jest organizowane dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

centrum szkoleń operatorów UDT i spawaczy Nowy Sącz Tisbud

Szkolenie na agregat tynkarski

Celem szkolenia jest jest uzyskanie przez uczestnika uprawnień w zakresie operatora agregatów tynkarskich. Skorzystaj już dziś ze szkolenia na operatora Agregatów Tynkarskich! Podnieś swoje kwalifikacje w branży budowlanej i zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa
 • Ogólna budowa i obsługa
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

Kurs przygotowuje do zdobycia umiejętności w zakresie pracy na wybranej maszynie, organizacji pracy na tej maszynie w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych , kontrolowania jakości wykonywanych prac , brania czynnego udziału w wykonywaniu przeglądów oraz naprawa maszyny.