Kadra szkoleniowa

Doświadczenie

Doświadczeni wykładowcy to podstawa naszego ośrodka szkoleniowego

Warsztat do szkoleń

posiadamy bogate zaplecze materiałów szkoleniowych na naszych salach wykładowych

Wysoka jakość wykładów

Kadra szkoleniowa kładzie duży nacisk na jakość naszych kursów

Kadra

Podstawą działania każdego ośrodka szkoleniowego jest posiadana kadra wykładowców. Naszych wykładowców możemy spokojnie zaliczyć do grona specjalistów w zakresie prowadzonych przez nich zajęć.

Szkolenia w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających pod dozór techniczny prowadzą wykładowcy oraz trenerzy posiadający bogaty zasób wiedzy teoretycznej i wieloletnie doświadczenie w obsłudze urządzeń transportu bliskiego. Legitymują się oni minimum średnim wykształceniem oraz kwalifikacjami do obsługi lub konserwacji urządzeń, które są tematem poszczególnych kursów. Każdy z nich może pochwalić się przeprowadzeniem kilkuset zajęć zakończonych pozytywnymi wynikami egzaminów państwowych.

Kadrę zajmującą się prowadzeniem  zajęć na kursach wszelkiego typu maszyn i urządzeń podlegających pod   IMBIGS możemy określić  jako  wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Posiadana przez nich wiedza praktyczna, poparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym, idzie w parze z posiadanym wykształceniem zawodowym oraz uprawnieniami pedagogicznymi. Połączenie wiedzy teoretycznej z posiadaną praktyką dają gwarancję najwyższego poziomu kształcenia jaki otrzymują nasi kursanci.

Kursy SEP prowadzone są w naszym ośrodku przez grupę, nadal czynnych zawodowo, inżynierów elektroenergetyków. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom przekazywanych wiadomości.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to domena naszych pracowników, dla których zagadnienia z dziedziny BHP to nie tylko zawód, ale też i pasja. Posiadają oni stosowne wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne pozwalające na utrzymanie wysokich standardów  prowadzonych wykładów.

Programowanie oraz obsługa maszyn sterowanych numerycznie prowadzi w naszym ośrodku grupa inżynierów na bieżąco związanych z branżą CNC. Oprócz niezbędnego wykształcenia wyższego i uprawnień pedagogicznych mogą się oni pochwalić  również wieloletnią praktyką zdobytą w toku dotychczasowej kariery zawodowej.

WYKŁADOWCY NIE WYRAZILI ZGODY NA POSŁUGIWANIA SIĘ ICH DANYMI OSOBOWYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ (RODO)