Kurs na maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw – kruszarki

Uprawnienia

 • możliwość pracy przy kruszarkach

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw – kruszarki, do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • kruszarkę
 • osprzęt dodatkowy
 • warsztat

Oferty pracy

Uprawnienia na kruszarki dają możliwość pracy m.in. w:

 • żwirownie
 • firmach zajmujących się recyklingiem

Organizacja

Szkolenie na operatora na maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw – kruszarki jest organizowane dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

szkolenie na kruszarki nowy sącz

Kurs na maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw – kruszarki

Szkolenie operatora Kruszarki umożliwia nabycie umiejętności obsługi maszyn do produkcji, sortowania oraz uszlachetniania kruszyw. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.

Zakres kursu:

Zdobądź uprawnienia Operatora Maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Zwiększ swoje szanse na rynku pracy i zacznij więcej zarabiać!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa
 • Ogólna budowa i obsługa
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

Kurs przygotowuje do zdobycia umiejętności w zakresie pracy na wybranej maszynie, organizacji pracy na tej maszynie w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych , kontrolowania jakości wykonywanych prac , brania czynnego udziału w wykonywaniu przeglądów oraz naprawa maszyny.