kurs montażu rusztowań

Uprawnienia

 • montaż rusztowań

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu montażu rusztowań do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • rusztowania budowlane systemowe
 • warsztat

Oferty pracy

Uprawnienia na montaż rusztowań budowlanych dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad

Organizacja

Kurs montażu rusztowań jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs montażu rusztowań nowy sącz tisbud

Kurs na montażystę rusztowań

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Uzyskaj nowe kwalifikacje w naszym ośrodku szkolenia! Tisbud oferuje kurs montażysty rusztowań. Podnieś swoje kwalifikacje i zacznij więcej zarabiać, dzięki dodatkowym uprawnieniom!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 • Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 • Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań
 • Dok. Tech. rusztowań
 • Zajęcia praktyczne

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.