Kurs na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

Uprawnienia

 • dają możliwość obsługi frezarki do nawierzchni dróg

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora frezarki do nawierzchni dróg do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • frezarkę
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na koparki jednonaczyniowe dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad

Organizacja

kurs operatora frezarki do nawierzchni dróg – samojezdne jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs frezarka nowy sącz dębica

Kurs na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

Celem powyższego kursu jest przygotowanie uczestnika do odbycia egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) w zawodzie operatora frezarek do nawierzchni dróg samojezdnych w zakresie I klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.
Wykorzystaj swoje możliwości i zdobądź nowe uprawnienia na Operatora Frezarek do nawierzchni dróg samojezdnych! Tisbud Ośrodek Szkolenia Operatorów i Spawaczy posiada wysoką zdawalność egzaminów i pozytywne referencje uczestników. Nie zwlekaj i zapisz się już teraz!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa frezarek do nawierzchni dróg-samojezdnych
 • Technologia robót realizowanych frezarkami do nawierzchni dróg-samojezdnymi
 • Zajęcia praktyczne wykonywane frezarkami do nawierzchni dróg-samojezdnymi

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.