kurs na ładowarkę

Uprawnienia

 • o masie całkowitej do 20 ton w zakresie III klasy uprawnień
 • wszystkie w zakresie I klasy uprawnień

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora ładowarki do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • ładowarkę
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na ładowarki dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych
 • firmach brukarskich

Organizacja

Kurs na ładowarki jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na ładowarkę nowy sącz tisbud

kurs na ładowarkę

Jeśli komuś chodzi po głowie myśl, aby zostać operatorem ładowarki to możemy Państwa zapewnić, że dobrze trafiliście. Ładowarki, jako jeden z typów maszyn do prac ziemnych, są oczkiem w głowie naszych instruktorów. Czy maszyna mała czy też ogromna, dla naszych wykładowców nie ma żadnych tajemnic. Ukończony w naszej firmie kurs na ładowarkę stanie się dla Państwa bramą do rozpoczęcia kariery w zawodzie operatora ładowarki. Nasi instruktorzy poprowadzą wszystkich, krok po kroku, poprzez wszystkie szczeble prowadzące do uzyskania uprawnień na ładowarkę. Wykłady z części teoretycznej, kursu na ładowarkę, pozwolą Państwu na spokojne przyswojenie sobie całokształtu wiedzy w zakresie budowy maszyny oraz technologii prac ziemnych prowadzonych przy jej użyciu. Zajęcia odbywają się w terminach, które najbardziej będą odpowiadać naszym słuchaczom. Cykl zajęć zawsze dostosowany jest do preferencji oraz możliwości każdego uczestnika kursu na ładowarkę. Możemy zapewnić wszystkich chętnych, że nasi wykładowcy służą swoją wiedzą na każdym etapie zajęć teoretycznych i w przypadku trudności nie zostaną Państwo pozostawieni bez pomocy. Aby uczestnicy kursu operatora ładowarki mogli, oprócz wiedzy teoretycznej, uzyskać wiedzę praktyczną oferujemy Państwu zajęcia praktyczne. Odbywają się one również na terenie naszego ośrodka, przy użyciu ładowarek będących naszą własnością. Sądzimy, że jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków, gdzie kursanci odbywają zajęcia praktyczne na terenie ośrodka i do tego na maszynach, na których przyjdzie im zdawać egzamin przed komisją. Kto stoi w miejscu, jeśli chodzi o swoje kwalifikacje zawodowe, ten najczęściej się wręcz cofa. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji proponujemy wszystkim chętnym ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Kursy zawodowe proponowane przez nasz ośrodek są jednym z lepszych sposobów na uzyskanie stabilizacji lub poprawę swojej sytuacji zawodowej. Pozytywne działania  w dziedzinie  zawodowej niewątpliwie przyczynią się również do znaczącej zmiany na lepsze jeśli chodzi o Państwa sytuację życiową. Aby tak się stało trzeba podejmować szybkie i mądre decyzje. Jedną z nich może się okazać zapisanie się na kurs operatora ładowarki prowadzony przez nasz ośrodek. Serdecznie ZAPRASZAMY !

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • Klasa III
 • Klasa I
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia

do 20 ton masy całkowitej

wszystkie (bez ograniczeń)

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa ładowarek
 • Technologia robót realizowanych ładowarkami
 • Zajęcia praktyczne wykonywane ładowarką

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.