Kurs na operatora wiertnicy horyzontalnej

Uprawnienia

 • Klasa III – średnica rury do 800 mm
  Kl. II – bez ograniczeń (wszystkie)

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora wiertnicy poziomej z zasilaczem hydraulicznym do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • wiertnicę horyzontalną
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na koparki jednonaczyniowe dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych

Organizacja

Kurs operatora wiertnicy poziomej z zasilaczem hydraulicznym jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs wiertnica horyzontalna nowy sącz tisbud

Kurs na operatora wiertnicy horyzontalnej

Celem powyższego kursu jest przygotowanie uczestnika do odbycia egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) w zakresie operatora wiertnicy poziomej z zasilaczem hydraulicznym.

Klasa III – średnica rury do 800 mm
Klasa II – wszystkie

Zwiększ swoje kwalifikacje dzięki szkoleniu na Operatora Wiertnicy poziomej z zasilaczem hydraulicznym! Tisbud Ośrodek Szkolenia Operatorów i Spawaczy posiada wysoką zdawalność egzaminów i pozytywne referencje uczestników. Nie zwlekaj i zapisz się już teraz!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • Klasa III
 • Klasa II
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia

do średnicy rury 800 mm

wszystkie (bez ograniczeń)

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa wiertnic dla technologii bezwykopowych
 • Technologia robót realizowanych wiertnicami dla technologii bezwykopowych
 • Zajęcia praktyczne wykonywane wiertnicami dla technologii bezwykopowych

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.