kurs na pilarki

Uprawnienia

Kurs daje uprawnienia na piłę spalinową

 • Klasa III  - bez ograniczeń

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na piłę spalinową do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • koparkę
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na koparki jednonaczyniowe dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • arborystyce
 • nadleśnictwie

Organizacja

Kurs operatora pilarki spalinowej jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na pilarki nowy sącz tisbud

Uprawnienia na piłę spalinową

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie  operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Zdobądź dodatkowe uprawnienia dzięki zrobieniu kursu na Operatora Pilarki Mechanicznej do ścinki drzew. Uzyskaj dodatkowe kwalifikacje, dzięki możliwości wykonywania zawodu Operatora Pilarki. Zapisz się już dziś i podnieś swoje kwalifikacje!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dokumentacja techniczna i użytkowanie 
 • Ogólna budowa i obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew
 • Technologia robót realizowanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew
 • Zajęcia praktyczne wykonywane pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.