kurs na podesty ruchome

Uprawnienia

 • podesty ruchome stacjonarne
 • podesty ruchome przejezdne

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na podesty ruchome do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • podesty ruchome samojezdne
 • podesty ruchome nożycowe
 • podesty ruchome samochodowe

Oferty pracy

Uprawnienia na zwyżki dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • firmach produkcyjnych
 • agencjach reklamowych
 • oraz wszędzie gdzie potrzebna jest praca na wysokości przy użyciu urządzeń

Organizacja

Kurs na zwyżki jest organizowany dla grup zorganizowanych dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na zwyżki nowy sącz

kurs na zwyżki

Zdarzają się nieraz w życiu sytuacje kiedy los zmusza nas do zacytowania naszego wieszcza narodowego i stwierdzenia ,,sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga ‘’. Kiedy zastanie nas sytuacja, że musimy zrobić coś w miejscu gdzie nie sięga wzrok, a także nasze ręce, jedynym wyjściem może okazać się użycie specjalistycznego sprzętu. Nieocenionymi urządzeniami w tej sytuacji są podesty ruchome. Nasza firma od początku swej działalności prowadzi kursy na podesty ruchome, na których nasi słuchacze otrzymują pełny zakres wiedzy teoretycznej niezbędnej do zaliczenia egzaminu przed komisją UDT. Kurs na podesty ruchome w naszym ośrodku charakteryzuje się niezwykle elastycznym podejściem do każdego kursanta. Wykłady odbywają się w terminach indywidualnie uzgodnionych z każdym słuchaczem. Posiadanie własnego sprzętu w postaci podestu samojezdnego oraz podestu wolnobieżnego
pozawala nam na prowadzenie optymalnej polityki w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych. Każdy chętny kandydat na obsługującego podesty ruchome, może liczyć na naszym kursie na zwyżki, że otrzyma niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odpowiednią ilość zajęć praktycznych na wybranym przez siebie urządzeniu. Absolwenci kursu na podesty mogą liczyć na szybkie znalezienie ciekawego oraz dobrze płatnego zajęcia. Jak więc widać ukończenie w naszym ośrodku kursu na podesty ruchome wydaje się być najlepszą i najszybszą drogą do osiągnięcia pewnej stabilizacji życiowej oraz finansowej. Proponujemy więc każdemu niezdecydowanemu; zapisz się na kurs na podesty jak najszybciej !! Wprawdzie ilość miejsc w naszym ośrodku nie jest specjalnie ograniczona, jednak im szybciej ukończysz kurs na podnośniki organizowany przez nasz ośrodek, tym szybciej w Twoim życiu nastąpią oczekiwane pozytywne zmiany.

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Typy stosowanych podestów ruchomych
 • Budowa podestów ruchomych
 • Eksploatacja podestów ruchomych
 • BHP
 • Badania podestu ruchomego
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin

Kurs przygotowuje do uzyskania kwalifikacji jako operator wybranego urządzenia transportu bliskiego.  Kursant zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania urządzenia. Po odbytym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Urząd Dozoru Technicznego w części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia do obsługi urządzenia.