kurs na rowniarkę

Uprawnienia

 • klasa I - bez ograniczeń

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora równiarki do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • równiarkę

Oferty pracy

Uprawnienia na koparki jednonaczyniowe dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • firmach brukarskich

Organizacja

Kurs operatora równiarki jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na równiarkę nowy sącz tisbud

Kurs na równiarkę

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora równiarki w zakresie I klasy uprawnień, potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • Klasa I
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia

wszystkie (bez ograniczeń)

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa równiarek
 • Technologia robót realizowanych równiarkami
 • Zajęcia praktyczne wykonywane równiarkami

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.