KURS NA SPYCHARKI

Uprawnienia

 • klasa III - moc silnika do 110 kW
 • klasa I - bez ograniczeń

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora spycharki do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • spycharkę
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na spycharki dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych
 • firmach brukarskich

Organizacja

Kurs operatora spycharki jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na spycharki nowy sącz Tsibud
operator spycharki

Kurs na spycharki - kurs operatora spycharki skutecznym sposobem na uzyskanie stosownych uprawnień

Wśród często użytkowanych maszyn budowlanych i drogowych znajduje się spycharka, która jest niezbędna głównie do wykonywania wielorakich robót ziemnych. Okazuje się być ona niezbędna do oddzielania gruntu od podłoża, kształtowania go, przesuwania po nim urobku na nieduże odległości. Po spycharkę sięga się w celu wykonania różnego typu wykopów, nasypów, hałd. Służy również do profilowania podłoża, można się nią posłużyć do odśnieżania i nawet karczowania drzew. Do obsługiwania tej maszyny konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, potwierdzonych certyfikatem, co wymaga zrobienia kursu operatora spycharki.

Uprawnienia na spycharkę – co trzeba zrobić, aby je otrzymać?​

Bez posiadania stosownych uprawnień niemożliwe jest obsługiwanie jakiejkolwiek maszyny budowlanej, w tym spycharki. Wydawaniem uprawnień zajmuje się IMBIGS, ale do ich uzyskania należy spełnić szereg odgórnie narzuconych wymagań. Osoba ubiegająca się o uprawnienia musi rozpocząć od kursu, w pierwszej kolejności od części teoretycznej, dotyczącej obsługi maszyn budowlanych, po czym przystąpić do zajęć praktycznych, podejść do egzaminu praktycznego oraz teoretycznego i zdać go. W każdym przypadku konieczne jest odbycie szkolenia i zaliczenie sprawdzianu końcowego. Wynik pozytywny przekłada się nie tylko na otrzymanie świadectwa, ale też na zamieszczenie wpisu do książki operatora maszyn budowlanych. Kandydatem na operatora spycharki może być wyłącznie osoba pełnoletnia, z wykształceniem co najmniej podstawowym. Wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego wykluczającego jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania zawodu operatora spycharki.

Uprawnienia na spycharkę – jak przebiega kurs?

Kurs na spycharkę składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Podczas zapoznawania się z teorią kursantom przedstawiana jest dokumentacja techniczna maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy. Cześć teoretyczna obejmuje również stosowane rozwiązania technologiczne robót ziemnych, sposoby użytkowania i obsługiwania maszyn. Dopiero po przyswojeniu informacji teoretycznych można przejść do kolejnego etapu w postaci zajęć praktycznych na przygotowanym do tego poligonie. Kurs na spycharkę został tak opracowany, aby uczestnicy mogli ćwiczyć obsługę maszyny w zróżnicowanych warunkach terenowych i technologicznych. Wytyczne odnośnie kursu na operatora spycharki zostały opracowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Cały kurs trwa ponad sto godzin, w zależności od klasy uprawnień (uprawnienia klasy I lub III), gdzie na zajęcia teoretyczne przeznacza się tylko 1/3.

Kurs operatora spycharki – jak wybrać odpowiednią firmę szkoleniową?

Obecnie na rynku działa wiele firm zajmujących się prowadzaniem kursów na spycharki i inne rodzaje maszyn budowlanych. Zaleca się korzystać z usług wyłącznie renomowanych ośrodków, dysponujących profesjonalną kadrą dydaktyczną – posiadającą wiedzę ekspercką, doświadczenie praktyczne, umiejętność przekazywania wiedzy w przystępny sposób. Uwagę powinno się zwrócić także na to, czy firma szkoleniowa posiada własny park maszynowy. Nie bez znaczenia są także udogodnienia dla kursantów – przykładowo zbiór egzaminacyjnych pytań i odpowiedzi, nocleg, catering.

kursy nowy sącz tisbud

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • Klasa III
 • Klasa I
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia

moc silnika do 110 kW

wszystkie (bez ograniczeń)

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa spycharek
 • Technologia robót realizowanych spycharkami
 • Zajęcia praktyczne wykonywane spycharkami

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.