kurs na walec drogowy

Uprawnienia

 • Klasa II - bez ograniczeń

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na walec drogowy do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • walec drogowy
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na walec drogowy dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych
 • firmach brukarskich

Organizacja

Kurs na walec drogowy jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

uprawnienia na walec drogowy nowy sącz tisbud

Kurs na walec drogowy

Nasza firma zaprasza wszystkich zainteresowanych, zdobyciem uprawnień do obsługi walca drogowego, do kontaktu z naszym ośrodkiem szkoleniowym. Dla osób pragnących rozpocząć, lub zmienić profil swej kariery zawodowej, kurs na operatora walca drogowego będzie idealnym rozwiązaniem. Zajęcia w ramach kursu na operatora walca odbywają się w naszym ośrodku w terminach dostosowanych do preferencji naszych kursantów. W ramach tych zajęć, nasi wykładowcy, przekażą Państwu kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień technologii robót ziemnych przy użyciu walca, budowy i eksploatacji różnego typu maszyn oraz całokształt wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po przyswojeniu przez kursantów powyższych zagadnień przyjdzie pora na zajęcia praktyczne, które prowadzone będą również na terenie naszego ośrodka. Możemy się pochwalić,że jako jeden z nielicznych ośrodków, posiadamy własny teren do prowadzenia ćwiczeń przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. Teren ten jest częścią naszej firmy i nasi kursanci nie będą narażeni na żadne wycieczki celem odbywania zajęć praktycznych w ramach kursu na operatora walca. Dodatkowym atutem, który powinien zdecydować o wybraniu przez Państwa naszej firmy jest fakt, że nasi kursanci odbywają ćwiczenia na dokładnie tych samych maszynach na jakich będą przeprowadzane egzaminy państwowe. W czasie całego cyklu szkolenia nasi kursanci mogą zawsze liczyć fachową pomoc i opiekę naszych instruktorów. Każdy z Państwa może być pewien, że będziemy mu towarzyszyć od chwili zapisania się na kurs operatora walca, aż do pozytywnego zaliczenia egzaminu i uzyskaniu uprawnień na operatora walca. Jesteśmy przekonani, że dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do obsługi walca drogowego kurs prowadzony w naszym ośrodku szkoleniowym będzie bardzo dobrym wyborem. Drodzy kursanci – ZAPRASZAMY  !

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • Klasa II
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia

wszystkie (bez ograniczeń)

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa walców drogowych
 • Technologia robót realizowanych walcami drogowymi
 • Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.