Kurs na węzeł betoniarski

Uprawnienia

  • w zakresie obsługi węzłów betoniarskich

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora zespołu maszyn do mieszanek betonowych do dyspozycji kursantów oferujemy:

  • węzeł betoniarski

Oferty pracy

Uprawnienia na węzeł betoniarski dają możliwość pracy m.in. w:

  • Betoniarniach

Organizacja

Kurs operatora zespołu maszyn do mieszanek betonowych jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs węzły betoniarskie nowy sącz tisbud

Kurs na zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych

Szkolenie umożliwia kursantom uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Operatora maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy uprawnień potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym.

Zdobądź uprawnienia Operatora Zespołu Maszyn do produkcji mieszanek betonowych! Zwiększ swoje szanse na rynku pracy dzięki naszym szkoleniom. Posiadamy wysoką zdawalność egzaminów oraz gwarantujemy miłą i przyjemną atmosferę na zajęciach!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

  • Program Szkolenia
  • Efekty kształcenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Dokumentacja techniczna zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
  • Ogólna budowa i obsługa zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
  • Technologia robót
  • Zajęcia praktyczne

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.