Kurs na wiertnice do kotwi

Uprawnienia

 • praca przy wiertnicach do kotwi

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora wiertnic do kotwi do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • wiertnica do kotwi
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na wiertnice do kotwi dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych

Organizacja

Kurs operatora wiertnicy do kotwi jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

centrum szkoleń operatorów UDT i spawaczy Nowy Sącz Tisbud

Kurs na wiertnice do kotwi

Celem powyższego kursu jest przygotowanie uczestnika do odbycia egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) w zawodzie operatora wiertnic do kotwi potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Wykorzystaj swoje możliwości i zdobądź nowe uprawnienia na Operatora wiertnic do kotwi! Tisbud Ośrodek Szkolenia Operatorów i Spawaczy posiada wysoką zdawalność egzaminów i pozytywne referencje uczestników. Nie zwlekaj i zapisz się już teraz!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa wiertnic dla technologii bezwykopowych
 • Technologia robót realizowanych wiertnicami dla technologii bezwykopowych
 • Zajęcia praktyczne wykonywane wiertnicami dla technologii bezwykopowych

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.