Kurs na wózek widłowy

Uprawnienia

Szkolenie umożliwia obsługę wózków z kategorii

 • II WJO

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na wózek widłowy do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • Wózek widłowy

Oferty pracy

Uprawnienia na widlaki dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • magazynie
 • firmach produkcyjnych
 • lotnictwie
 • wojsku

Organizacja

Kurs na wózki widłowe jest organizowany dla grup zorganizowanych dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

Kurs na wózek widłowy

kurs na wózki widłowe

Wózki jezdniowe – kurs na wózek widłowy
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje , zdobyć nowy , ciekawy zawód ? – zapisz się na kurs obsługi wózka widłowego.
Kurs na wózek widłowy zrewolucjonizował i usprawnił transport wewnętrzny przedsiębiorstw . Obecnie często możemy się spotkać z wózkami pracującymi na magazynach, centrach logistycznych, placach składowych czy sklepach wielkopowierzchniowych. Czy nikt z Państwa nie zadawał sobie pytania, czy ja też mógłbym obsługiwać takie sprytne urządzenie? Odpowiedź brzmi – oczywiście TAK ! Wystarczy tylko posiąść odpowiednią wiedzę teoretyczną i nabyć praktyki, a także udanie zdać egzamin przed komisją UDT. I właśnie tym zakresie służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. Ukończony w naszej firmie kurs na wózek widłowy zapewni uczestnikowi gruntowny zasób wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa pracy, budowy urządzenia, obowiązków operatora przed pracą, obowiązków operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu.
Do tego zajęcia praktyczne na naszym wózku i placu manewrowym – do skutku!! Słowem na zajęciach kursant uzyska całokształt wiedzy teoretycznej oraz umiejętność praktycznego poruszania się wózkiem widłowym. Ukończenie kursu na wózek widłowy pozwoli Państwu na uzyskanie uprawnień UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą
podnoszoną wraz z ładunkiem.

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin

Kursant zna budowę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, a także zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń. Zna technologie pracy i obsługi systemu sterowania. Stosuje sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Przestrzega prawidłowych metod wykonywania czynności na danym stanowisku. Potrafi rozpoznać zagrożenia podczas wykonywania czynności na danym stanowisku.