Uprawnienia na żurawia

Uprawnienia

KATEGORIA II Ż

 • stacjonarne
 • samojezdne
 • przenośne
 • przewoźne (tzw. HDS).

KATEGORIA I Ż

 • wieżowe oraz szybkomontujące
 • szynowe

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na żurawie do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • żurawie dolnoobrotowe
 • żurawie górnoobrotowe
 • żurawie HDS

Oferty pracy

Uprawnienia na żurawie dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • składach budowlanych
 • firmach produkcyjnych
 • firmach transportowych

Organizacja

Kurs na żurawie jest organizowany dla grup zorganizowanych dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

Kurs HDS nowy Sącz Tisbud

kurs operatora żurawia

Żurawie
Często w swoim życiu zawodowym, a czasami również prywatnie, spotykamy się z koniecznością przemieszczenia w pionie lub poziomie obiektów posiadających znaczną masę. Możemy wtedy liczyć na znaną dewizę, że wiara pozwala przenosić góry. Lecz co w sytuacji, gdy okaże się, że wiara jest zbyt słaba i nie pozwala na ruszenie z miejsca nawet najmniejszej szpileczki? Jedynym wyjście z tej sytuacji jest posłużenie się urządzeniami o nazwie żurawie. Jednak, aby takie urządzenie mogło pracować niezbędny jest czynnik ludzki, czyli operator. W tej kwestii możecie Państwo liczyć na pomoc naszego ośrodka szkoleniowego, który na bieżąco organizuje kurs na żurawie. Śmiało możemy powiedzieć, że nasi wykładowcy o żurawiach wiedzą prawie wszystko. Prawie, ponieważ na chwilę obecną mają jeszcze pewne braki w wiedzy ornitologicznej w temacie żurawie – ptaki. Jeśli chodzi o żurawie traktowane jako urządzenia transportu bliskiego podlegające pod dozór techniczny to nasz ośrodek prowadzi kurs na żurawie w pełnym zakresie, począwszy od żurawi przewoźnych i przenośnych, poprzez żurawie samojezdne, a na żurawiach wieżowych kończąc.W trakcie prowadzonych kursów na żurawie nasi kursanci uzyskują kompendium wiedzy niezbędnej do spokojnego zaliczenia egzaminu przed komisją UDT. Posiądą również umiejętności praktyczne pozwalające a sprawne i bezpieczne obsługiwanie różnego rodzaju żurawi. Przypominamy naszym klientom,że ukończenie kursu na żurawie pozwoli uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń zwanych potocznie HDS-ami. Reasumując, drodzy kursanci: 
– czeka na Was nasz ośrodek szkoleniowy
– czeka na Was atrakcyjny rynek pracy

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • KATEGORIA II Ż – ŻURAWIE
 • KATEGORIA I Ż – ŻURAWIE
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • stacjonarne
 • samojezdne
 • przenośne
 • przewoźne (tzw. HDS).
 • wieżowe oraz szybkomontujące
 • szynowe – możliwe ograniczenia w przypadku innych rodzajów urządzeń (stoczniowe lub inne), ograniczenie udźwigu.
 • ograniczenia ze względu na typ (budowlane lub inne), rodzaje urządzeń, ograniczenie udźwigu.

ŻURAW SAMOJEZDNY II Ż

 • Budowa żurawi samojezdnych
 • Urządzenia zabezpieczające w żurawiu
 • Wyposażenie elektryczne
 • Obsługa żurawi samojezdnych
 • Praca w specyficznych warunkach
 • Zawiesia i sprzęt przeładunkowych
 • Dozór techniczny nad urządzeniami
 • BHP i pierwsza pomoc
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin

ŻURAW WIEŻOWY

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Wiadomości ogólne o żurawiach wieżowych i uprawnieniach do ich obsługi
 • Budowa żurawi
 • Stateczność żurawi wieżowych
 • Mechanizmy i elementy
 • Układ i wyposażenie hydrauliczne sterowania
 • Wyposażenie elektryczne, aparatura sterowania
 • Urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach
 • Obowiązki i czynności operatora żurawia
 • Zawiasie i zakres stosowania
 • BHP na stanowisku operatora żurawia
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin

HDS

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • wiadomości ogólne o żurawiach,
 • budowa żurawi przenośnych,
 • eksploatacja żurawi przenośnych,
 • awarie i wypadki,
 • zasady bhp i ppoż.,
 • zajęcia praktyczne,
 • Egzamin

Kurs przygotowuje do uzyskania kwalifikacji jako operator wybranego urządzenia transportu bliskiego.  Kursant zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania urządzenia. Po odbytym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Urząd Dozoru Technicznego w części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia do obsługi urządzenia.