Kurs na ładowarkę teleskopową

Uprawnienia

 • I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na manitou do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • ładowarkę teleskopową Manitou
 • osprzęt dodatkowy do urządzenia

Oferty pracy

Uprawnienia na wózki specjalizowane dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • magazyny
 • firmach transportowych
 • firmach produkcyjnych
 • lotnictwie
 • wojsku

Organizacja

Kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem jest organizowany dla grup zorganizowanych dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem

Kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem (Kurs na Manitou)

Nasz ośrodek szkoleniowy zaprasza, wszystkich zainteresowanych, na zajęcia kursu na ładowarki teleskopowe. Zgodnie z ostatnimi zmianami, dotyczącymi  uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego podlegających pod dozór techniczny, obsługa ładowarki teleskopowej wymaga uprawnień na wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem. Często otrzymujemy od naszych przyszłych kursantów zapytania typu : czy prowadzicie Państwo kurs na Manitou ? Zgodnie ze stanem faktycznym odpowiadamy, że owszem prowadzimy takie kursy, jednak należy zaznaczyć, że ukończenie z pozytywnym wynikiem egzaminu kursu na wózki z mechanicznym napędem z wysięgnikiem, uprawnia do obsługi każdego typu ładowarki teleskopowej, nie tylko marki Manitou. Od początku naszej działalności prowadzimy kursy na wszelkiego rodzaju wózki podnośnikowe w tym na te ze zmiennym wysięgiem. W naszym ośrodku każdy kursant może liczyć na indywidualne podejście na każdym etapie przyswajania wiedzy. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w terminach najdogodniejszych dla każdego zainteresowanego. Nasi wykładowcy są do Państwa dyspozycji w każdym momencie. Zajęcia praktyczne w ramach kursu na ładowarki teleskopowe odbywają się na terenie naszego ośrodka co pozwala na dostosowanie się do oczekiwań naszych kursantów. Możemy nadmienić, że posiadamy do swej dyspozycji ładowarkę właśnie marki Manitou ponieważ o ten typ urządzenia najczęściej pytają nasi kursanci. Z związku z powyższym, ze swej strony możemy zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy dobrze przygotowani pod względem teoretycznym oraz praktycznym do prowadzenia zajęć z kursu na ładowarki teleskopowe. Drodzy kursanci, nasza kadra oraz sprzęt są do Państwa dyspozycji – więc serdecznie zapraszamy !!!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • typy wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków ,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • BHP
 • zajęcia praktyczne
 • Egzamin

Kurs przygotowuje do uzyskania kwalifikacji jako operator wybranego urządzenia transportu bliskiego.  Kursant zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania urządzenia. Po odbytym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Urząd Dozoru Technicznego w części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia do obsługi urządzenia.