Kurs na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Uprawnienia

 • klasa II - bez ograniczeń (wszystkie typy)

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Oferty pracy

Uprawnienia na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad

Organizacja

Kurs operatora maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na operatora Rozściełacze asfaltu nowy sącz tisbud

Kurs na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie II klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Podnieś swoje kwalifikacje w Centrum Szkoleń Tisbud! Gwarantujemy miłą i przyjazną atmosferę szkoleń oraz wysoką zdawalność egzaminu.

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty Kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Technologia robót realizowanych maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Zajęcia praktyczne wykonywane maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.