Kurs na koparko ładowarkę

Uprawnienia

 • dopuszczenie do obsługi wszystkich typów koparko ładowarki

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora koparko ładowarki do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • koparko ładowarka
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na koparko ładowarkę dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych
 • firmach brukarskich

Organizacja

Kurs na koparko ładowarki jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na koparko ładowarkę tisbud nowy sącz

Uprawnienia na koparko ładowarkę

Szanowni Państwo, czy myśleliście może aby zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu zawodowym ? Jeśli jesteście gotowi na zmiany, to może pora na rozpoczęcie przygody z maszynami do robót ziemnych? Nasz ośrodek szkoleniowy zaprasza wszystkich chętnych na kurs na koparko-ładowarkę. Koparko-ładowarka, jako jedna z mniejszych maszyn do robót ziemnych, jest idealnym sprzętem dla rozpoczynających karierę operatorów. Kurs na operatora koparko-ładowarki, który można zrobić w naszej firmie, może stać się dla Państwa pierwszym krokiem na długiej drodze  wiodącej do zdobycia umiejętności operowania różnymi maszynami  do robót ziemnych. Nasz ośrodek może pochwalić się setkami, a może nawet już tysiącami, absolwentów kursu na koparko-ładowarki. Posiadamy doświadczoną kadrę, która chętnie i z zapałem przekaże Państwu swoją wiedzę i doświadczenie. Każdy uczestnik kursu na koparko-ładowarkę może liczyć u nas na dobrą atmosferę panującą na wykładach oraz indywidualne podejście do zajęć praktycznych. Atutem naszego ośrodka, oprócz doświadczonej kadry, jest fakt, że wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu. Teoria wykładana jest w doskonale wyposażonych salach, zajęcia praktyczne mają miejsce również na terenie naszej firmy. Niewątpliwie do plusów możemy śmiało zaliczyć  fakt, że praktyka odbywa się na tych samych maszynach, na których będziecie Państwo zdobywali swoje uprawnienia na koparko-ładowarki. Zdobyta na naszym kursie na koparko-ładowarki wiedza pozwoli Państwu na spokojne i bezbolesne przebycie egzaminu kwalifikacyjnego. Nabyte zaś podczas zajęć praktycznych umiejętności, na pewno okażą się wystarczające do podjęcia pracy u najbardziej wymagającego pracodawcy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! Prosimy, dajcie nam tylko szansę na podzielenie się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem, a nikt z Państwa się nie zawiedzie! ZAPRASZAMY!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • Klasa III
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia

dopuszczenie do obsługi wszystkich typów koparko ładowarki

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek
 • Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami
 • Zajęcia praktyczne wykonywane koparkoładowarkami

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.