kurs operatora pompy do betonu

Uprawnienia

 • Operator pompy do betonu

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora pompogruszki do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • pompę do betonu
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na pompę do betonu dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych
 • firmach budowlanych

Organizacja

Kurs operatora pompy do betonu jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

uprawnienia operatora pompy do betonu nowy sącz tisbud

Kurs na pompę do mieszanki betonowej

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora pomp do produkcji mieszanek betonowych w zakresie III klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Zdobądź uprawnienia Operatora Pompy do mieszanki betonowej. W naszym Ośrodku uzyskasz niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu Operatora Pompy i otrzymasz wymagane uprawnienia. Zapisz się na kurs i podnieś swoje kwalifikacje!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena Pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa pomp do mieszanki betonowej
 • Technologia robót realizowanych pompami do mieszanki betonowej
 • Zajęcia praktyczne wykonywane pompami do mieszanki betonowej

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.