Kurs na Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych tzw. otaczarki

Uprawnienia

  • obsługa węzłów do produkcji asfaltu

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora do produkcji asfaltu do dyspozycji kursantów oferujemy:

  • węzeł do produkcji asfaltu

Oferty pracy

Uprawnienia na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych dają możliwość pracy m.in. w:

  • firmach produkujących asfalt

Organizacja

Kurs operatora zespołu maszyn do produkcji asfaltu jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs węzły betoniarskie nowy sącz tisbud

Kurs na Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych tzw. otaczarki

Szkolenie umożliwia kursantom uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Operatora maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie I klasy uprawnień potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym.

Zdobądź uprawnienia Operatora maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych! Zwiększ swoje szanse na rynku pracy dzięki naszym szkoleniom. Posiadamy wysoką zdawalność egzaminów oraz gwarantujemy miłą i przyjemną atmosferę na zajęciach!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

  • Program Szkolenia
  • Efekty kształcenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Użytkowanie i obsługa
  • Ogólna budowa i obsługa
  • Technologia robót
  • Zajęcia praktyczne

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.