kurs na wielozadaniowy nośnik osprzętu

Uprawnienia

Praca wielozadaniowym nośnikiem osprzętu między innymi z:

 • łyżką
 • frezarką
 • widłami
 • chwytakiem
 • szczotkami przemysłowymi

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora wielozadaniowy nośnik osprzętu (typu: bobcat, ładowarka teleskopowa) do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • ładowarkę teleskopową
 • bobcat
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na wielozadaniowy nośnik osprzętu dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach ziemnych
 • firmach brukarskich
 • pracach rolniczych

Organizacja

Kurs na wielozadaniowy nośnik osprzętu jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem

Kurs na wielozadaniowy nośnik osprzętu

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Od lat zajmujemy się realizacją kursów zarówno dla osób indywidualnych jak i firm. Posiadamy wysoki wskaźnik zdawalności oraz pozytywne referencje. Nasi kursanci są zadowoleni z odbytej współpracy. Jesteśmy nastawieni na rozwój kompetencji zawodowych i z chęcią służymy pomocą uczestnikom kursu.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora wielozadaniowych nośników osprzętów potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn
 • Ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętów
 • Technologia robót realizowanych wielozadaniowymi nośnikami osprzętów
 • Zajęcia praktyczne wykonywane wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.