kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, komputera i kas fiskalnych

Uprawnienia

 • Uprawnienia UDT na wózek widłowy
 • zaświadczenie o przebytym szkoleniu

Zaplecze sprzętowe

W ramach kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, komputera i kas fiskalnych do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • Wózek widłowy
 • komputer
 • kasę fiskalną

Oferty pracy

Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, komputera i kas fiskalnych dają możliwość pracy m.in. w:

 • magazynach
 • firmach produkcyjnych

Organizacja

Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, komputera i kas fiskalnych jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, komputera i kas fiskalnych

Kurs na magazyniera z obsługą wózków widłowych, komputera i kas fiskalnych

Celem kursu jest przekazanie kursantom wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w wykorzystaniu swoich umiejętności  do pracy w hurtowni, magazynier itp. Zdobądź uprawnienia Magazyniera z obsługą wózków widłowych i podnieś swoje szanse na rynku pracy! Zacznij już teraz dbać o swoją przyszłość. Zapisz się na kurs i zacznij zarabiać więcej!

PROGRAM KURSU:

GOSPODARKA MAGAZYNOWA:

1. Zapasy magazynowe
2. Budowle magazynowe
3. Wyposażenie magazynu
4. Technologia prac magazynowych
5. Organizacja prac magazynowych
6. Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej
7. Przepisy BHP, ochrona ppoż. oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie

II. Podstawy obsługi komputera
III. Obsługa programu magazynowego
IV. Obsługa kasy fiskalne
V. Kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej

UZYSKANE UPRAWNIENIA:

Kurs kończy się egzaminem praktycznym i wydaniem stosownego zaświadczenia ukończenia kursu przyuczającego do zawodu.

Skorzystaj z najchętniej wybieranego kursu magazyniera z obsługą wózków widłowych!
Mediana wynagrodzenia na tym stanowisku wynosi blisko 3000 zł brutto miesięcznie. Co czwarty magazynier zarabia poniżej 2500 zł brutto, natomiast pozostała część powyżej 3500 zł brutto miesięcznie.

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa
 • Ogólna budowa i obsługa
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

Efektem kursu magazyniera będzie uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania  pracy na stanowisku magazynier .Po ukończonym kursie  będzie potrafił ustalać warunki przechowywania towarów, pozna zasady gospodarki opakowaniami , inwentaryzacji , BHP i PPOŻ , pozna rodzaje dokumentów magazynowych oraz zna ich przeznaczenie.