uprawnienia sep

Uprawnienia

 • Grupa 1: kursy elektroenergetyczne
 • Grupa 2: kursy ciepłownicze
 • Grupa 3: kursy gazowe

Każda z grup posiada zakres uprawnień do Eksploatacji lub Dozoru

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na uprawnienia elektryczne do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • sprzęt pomiarowy
 • kotłownia
 • warsztat

Oferty pracy

Uprawnienia energetyczne dają możliwość pracy m.in. w:

 • zakładach produkcyjnych
 • firmach elektrycznych
 • firmach gazowniczych
 • firmach zajmujące się instalacjami grzewczymi
 • zakładach energetycznych

Organizacja

Kurs SEP jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs elektryczny nowy sącz

Kurs SEP

Popularne stwierdzenie mówi, że ,,elektryka prąd nie tyka !! ‘’ . Możliwe, że w tym stwierdzeniu tkwi ziarno prawdy, ale tylko w przypadku, gdy elektryk posiadł niezbędną wiedzę w zakresie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz gazowych.
Nasza firma wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy i organizuje kursy SEP w pełnym zakresie. U nas każdy chętny może zdobyć wiedzę niezbędną do bezpiecznej obsługi lub wykonywania działań dozorowych we wszystkich kategoriach SEP. Prowadzimy kursy SEP w zakresie eksploatacji /E/ jak i w zakresie dozoru /D/.
W ramach kursu elektrycznego G1 uczestnik szkolenia dowie się jakie zasady obowiązują podczas eksploatacji lub wykonywania czynności dozorowych przy urządzeniach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną . Ukończenie naszego kursu oraz pozytywne zaliczenie egzaminu pozwoli Państwu na zajmowanie się sieciami elektroenergetycznymi, instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi zarówno w zakresie eksploatacji jak i w zakresie czynności dozorowych. Po ukończeniu kursu elektryka nasi słuchacze uzyskają uprawnienia SEP pozwalające zajmować się urządzeniami między innymi takimi jak:
– instalacje, urządzenia czy też sieci o napięciu do 1KV lub powyżej 1KV
– oświetlenie uliczne
– sieci trakcyjne
– zespoły prądotwórcze

Kursy energetyczne G2 są skierowane do osób chcących zawodowo zajmować się urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi oraz zużywającymi ciepło. Uprawnienia energetyczne wydawane są również w zakresie eksploatacji /E/ jak i dozoru /D/. Uzyskanie uprawnień w kategorii G2 pozwala na wykonywanie montażu, obsługi, konserwacji urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych. Zdobycie uprawnień energetycznych w naszej firmie pozwoli Państwu zajmować się zawodowo, między innymi, takimi urządzeniami jak ;
– kotły parowe, wodne na paliwa stałe,płynne i gazowe
– piece przemysłowe
– sprężarki
– urządzenia chłodnicze, klimatyzacje, urządzenia wentylacyjne
– wymienniki ciepła

Nasz ośrodek szkoleniowy prowadzi także kursy SEP w kategorii gazowej G3. Kursanci mogą uzyskać na tych kursach uprawnienia w zakresie eksploatacji /E/ jak również w zakresie dozoru /D/.
Uzyskanie uprawnień gazowych pozwala na wykonywanie, obsługę, konserwację oraz remonty urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających gaz. Zdobycie uprawnień SEP jest niezbędne do fachowego zajmowania się między innymi takimi urządzeniami jak:
– sieci gazowe o ciśnieniu do 0,5 MP oraz powyżej 0,5 MP
– instalacje i urządzenia gazowe
– urządzenia do magazynowania paliw gazowych
– instalacje i urządzenia gazowe o ciśnieniu do 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
– turbiny gazowe

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień

 • Grupa 1
  Elektroenergetyczne
 • Grupa 2
  Ciepłownicze
 • Grupa 3
  Gazowe
 • Program Szkolenia
    
 • Efekty szkolenia

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Zakres wykonywanych prac: obsługa, konserwacja, remonty, prace montażowe, prace kontrolno-pomiarowe.

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy , ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno – pomiarowa , urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Zakres wykonywanych prac: obsługa, konserwacja, remonty, prace montażowe, prace kontrolno-pomiarowe

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno – pomiarowa , urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Zakres wykonywanych prac: obsługa, konserwacja, remonty, prace montażowe, prace kontrolno-pomiarowe

 • zasady budowy i działania oraz warunki techniczne urządzeń elektroenergetycznych:
 • instalacje elektryczne
 • elektryczne urządzenia napędowe
 • urządzenia oświetlenia ulicznego
 • ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
 • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kV:
 • instalacje elektryczne do 1kV
 • elektryczne urządzenia napędowe do 1kV IV-ej grupy
 • urządzenia oświetlenia ulicznego
 • organizacja pracy i przepisy BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym
 • ochrona przeciwpożarowa
 • instrukcje eksploatacyjno - ruchowe i konserwacyjno - remontowe
 • ćwiczenia

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń instalacji i sieci energetycznych w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności.