Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg (asfaltu, betonu)

Uprawnienia

 • klasa III - wszystkie (bez ograniczeń)

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora przecinarek do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • przecinarkę

Oferty pracy

Uprawnienia na koparki jednonaczyniowe dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych
 • firmach brukarskich

Organizacja

Kurs operatora przecinarki jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na przecinarkę do betonu oraz asfaltu nowy sącz tisbud

Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie  operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Podnieś swoje kwalifikacje w branży budowlanej i zdobądź uprawnienia Operatora Przecinarek do nawierzchni dróg! W naszym ośrodku zdobędziesz wszelkie potrzebne uprawnienia do wykonywania zawodu operatora. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś na szkolenie! 

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dokumentacja techniczna i użytkowanie 
 • Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
 • Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
 • Zajęcia praktyczne wykonywane przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.