Kurs na suwnice

Uprawnienia

 • I S – Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • II S – Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na suwnice do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • suwnice
 • osprzęt do suwnic
 • warsztat

Oferty pracy

Uprawnienia na suwnice dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • firmach produkcyjnych
 • magazynie
 • stoczniach oraz portach morskich
 • lotnictwie
 • wojsku

Organizacja

Kurs na operatora suwnic jest organizowany dla grup zorganizowanych dla każdego chętnego. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

kurs na operatora suwnic nowy sącz TISBUD

Kurs na suwnice

Jednym z kursów , jaki realizuje nasza firma , z zakresu obsługi urządzeń podlegających pod dozór techniczny , jest kurs na suwnice , wciągniki i wciągarki oraz żurawie stacjonarne. W związku z tym, że suwnice, wciągarki i żurawie stacjonarne mają szerokie zastosowanie w transporcie wewnątrzzakładowym , na rynku pracy istnieje ogromne zapotrzebowanie na pracowników z tego typu uprawnieniami .Ukończony w naszej firmie kurs na suwnice jest gwarancją uzyskania kompletnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tej dziedzinie .Aktywne uczestnictwo w zajęciach kursu na suwnice pozwoli każdemu kursantowi na bezbolesne przejście przez etap egzaminu przeprowadzanego przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego . Program realizowany przez nasz ośrodek , w ramach kursu na suwnicę , wciągarkę czy też żurawia stacjonarnego zawiera całokształt wiedzy teoretycznej niezbędnej każdemu wykwalifikowanemu operatorowi danego sprzętu. Zajęcia praktyczne pozwolą kursantom posiąść umiejętności niezbędne do bezpiecznego i sprawnego wykonywania obowiązków .

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

Tabela uprawnień na suwnice

 • KATEGORIA I S – SUWNICE
 • KATEGORIA II S – SUWNICE
 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Suwnice,
 • wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • Suwnice,
 • wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o suwnicach,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja ,
 • obowiązki operatora suwnic
 • BHP
 • zajęcia praktyczne
 • Egzamin

Kurs przygotowuje do uzyskania kwalifikacji jako operator wybranego urządzenia transportu bliskiego.  Kursant zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania urządzenia. Po odbytym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Urząd Dozoru Technicznego w części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia do obsługi urządzenia.