Kurs na remontery nawierzchni dróg

Uprawnienia

 • klasa III - bez ograniczeń (wszystkie)

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na remontery drogowe do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • remonter dróg

Oferty pracy

Uprawnienia na remontery drogowe dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych

Organizacja

Kurs operatora remontera dróg jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

remontery drogowe

Szkolenie umożliwia kursantom uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Operatora remonterów nawierzchni dróg  w zakresie III klasy uprawnień potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym.

Zdobądź uprawnienia Operatora Remonterów nawierzchni dróg! Zwiększ swoje szanse na rynku pracy dzięki naszym szkoleniom. Posiadamy wysoką zdawalność egzaminów oraz gwarantujemy miłą i przyjemną atmosferę na zajęciach!

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa
 • Ogólna budowa i obsługa
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.